Kaj je zelena energija in zakaj bi morala v prihodnosti postati edini ustrezni energetski vir?

 Kaj je zelena energija in zakaj bi morala v prihodnosti postati edini ustrezni energetski vir?

Dejstvo je, da ni vsa energija ustvarjena enaka. Kot vsakdanji porabniki energije bi morali vsi vedeti, od kod prihaja naša energija in njen vpliv na okolje. Na srečo imamo zdaj moč ne samo ugotoviti, od kod prihaja naša energija, ampak v mnogih primerih tudi izbrati, od kod prihaja.

Najprej si oglejmo definicijo zelene energije; nato pa bomo raziskali njene prednosti in še veliko več.

solarna-energija
VIR Freepik

Kaj pomeni zelena energija?

Zelena energija je izraz za energijo, ki prihaja iz obnovljivih virov. Zeleno energijo pogosto imenujemo čista, trajnostna ali obnovljiva energija. Proizvodnja zelene energije ne sprošča strupenih toplogrednih plinov v ozračje, kar pomeni, da povzroča malo ali nič vpliva na okolje.

Zakaj se imenuje zelena energija?

Zelena energija je dobila ime, ker izvira iz naravnih virov, ki nam jih daje Zemlja. Zelena barva je pogosto povezana z zdravjem, naravo in trajnostjo, zato je logično, da je obnovljiva energija povezana z barvo, ki predstavlja naravo.

Kako zelena energija deluje?

Zelena energija prihaja iz naravnih virov, kot so voda, veter in sonce – ti zagotavljajo energijo, ki jo pretvorimo v elektriko.

Oglejmo si podrobneje vsak zeleni vir energije in kako deluje:

Sončna energija: Solarni paneli uporabljajo silikonske plošče s celicami, ki absorbirajo energijo za pretvorbo sončne svetlobe v električno energijo. Sončna energija je razmeroma dostopen vir in ljudje lahko sončno energijo izkoriščajo industrijsko ali individualno z namestitvijo sončnih panelov na zgradbe in domove – solarne elektrarne.

Energija vetra: Vetrne turbine ustvarjajo kinetično energijo, ki jo nato uporabimo za proizvodnjo električne energije. Izkoriščanje vetrne energije ne zahteva veliko človeškega dela in je znana kot eden najbolj okolju prijaznih virov.

Hidroelektrarne: Hidroelektrarne zajemajo kinetično energijo tokov, ki tečejo v potokih in rekah. To se naredi z uporabo turbine, vgrajene v jez.

Biomasa: Energijo lahko proizvedemo iz kmetijskih, mestnih in industrijskih odpadkov. Biomaso je mogoče izkoristiti s kurjenjem lesa in energetskih rastlin, pridelanih posebej za ta namen. Pšenica, sladkorna pesa, sladkorni trs in koruza se pogosto fermentirajo za proizvodnjo bioetanola.

Geotermalna: Toplota, ki se zadržuje v tekočinah in kamninah pod zemeljsko skorjo, lahko ustvarja energijo. Da bi izkoristili geotermalno energijo iz pare in vroče vode, delavci izkopljejo miljo globoke vrtine v podzemne rezervoarje. To paro in vročo vodo nato uporabijo za pogon turbin, povezanih z generatorji električne energije.

elektrika iz obnovljivih virov
Delež porabe zelene elektrike v Evropi (VIR 1)

Kakšne so prednosti zelene energije?

Za mnoge posameznike in organizacije je glavna prednost zelene energije ta, da je manj škodljiva za okolje. Zeleni viri energije, kot sta vetrna in sončna energija, so vrhunske možnosti za preprečevanje škodljivih emisij toplogrednih plinov. Čeprav namestitev vetrnih turbin na domove morda ni mogoča, lahko izberemo ponudnike komunalnih storitev, ki dobavljajo zeleno energijo.

Zelena energija je boljša tudi za naše fizično zdravje, saj veliko manj onesnažuje zrak in vodo. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije onesnaženost gospodinjstev in zunanjega zraka povzroči 7 milijonov smrti po vsem svetu letno (VIR 2). Večina teh smrti se je zgodila v državah z nizkim do srednjim dohodkom, zlasti v jugovzhodni Aziji in zahodnem Pacifiku.

Zaradi tega se moramo bolj osredotočiti na obnovljive vire energije, ki povzročajo manj škode kot njihovi ne trajnostni primerki, zlasti v manj premožnih državah.

Zeleni viri energije, kot sta energija vetra in sončna energija, so veliko bolj trajnostne možnosti v primerjavi s fosilnimi gorivi. Izravnavajo emisije oksida, dušikovega dioksida in žveplovega dioksida ter prihranijo znatne zdravstvene težave. Obnovljivi viri energije so odgovorni tudi za ustvarjanje novih delovnih mest.

Druga prednost zelene energije je, da se naravni viri, ki se uporabljajo za izkoriščanje te obnovljive energije, nikoli ne izčrpajo. Sončna energija je na voljo, dokler sije sonce, vetrna energija je možna, dokler veter piha, vodna energija pa bo obstajala, dokler jezera, potoki in reke še naprej tečejo.

onesnaževanje
Število smrti zaradi onesnaževanja (VIR 2)

Kaj naredi vir energije zelen?

Da se vir energije šteje za zeleno energijo, mora biti v razponu ničelnih, nizkih ali nevtralnih emisij toplogrednih plinov med proizvodnjo energije in delovanjem. Zeleni vir energije brez emisij toplogrednih plinov je točno to, kar se sliši; med proizvodnjo vira energije ne nastajajo toplogredni plini. Nevtralni vir energije z emisijami toplogrednih plinov, kot je na primer biomasa, proizvede nekaj emisije, ko se uporablja. Njegove emisije so uravnotežene z dejstvom, da biomasa absorbira ogljikov dioksid med rastnim procesom. Vir energije z nizkimi emisijami toplogrednih plinov bo še vedno ustvaril nekaj toplogrednih plinov, vendar je količina lahko minimalna, zlasti v primerjavi s kurjenjem premoga ali zemeljskega plina.

Kateri je najčistejši vir energije?

Veter je najčistejši vir energije, saj zmanjšuje našo odvisnost od fosilnih goriv in količino nevarnega CO₂, ki onesnažuje zrak.

Za razliko od drugih oblik obnovljive energije vetrna energija ne zahteva veliko zunanjega vnosa. Na primer, vetrne turbine ne potrebujejo vode za proizvodnjo električne energije, zato z njihovo uporabo namesto termoelektrarn vsako leto prihranimo milijarde litrov vode. Lansko leto je proizvodnja vetrne energije zmanjšala porabo vode v obstoječih elektrarnah za približno 103 milijarde galon. Vetrne turbine so tudi eden od edinih virov energije, ki jih lahko namestimo in vzdržujemo na morju. Vetrne elektrarne na morju nudijo neprecenljivo priložnost za izkoriščanje močnih pomorskih vetrov, ne da bi motili bližnje prebivalce.

Medtem ko je pomembno opozoriti na neposredno onesnaženje, se je vredno spomniti tudi na posredne načine, kako lahko viri energije povzročijo onesnaženje. Na primer, geotermalna energija je trajnostni vir, ki ustvarja obnovljivo energijo, vendar je za izkoriščanje te energije potrebno nekaj energije, ki lahko izvira iz neobnovljivih virov. Lahko bi upoštevali tudi emisije, ki nastanejo med potovanjem zaposlenih na delovno mesto, ob predpostavki, da uporabljajo načine prevoza na plin.

Je jedrska energija zelena?

Jedrsko energijo lahko štejemo za zeleno energijo, ker med proizvodnjo in obratovanjem energije ne proizvaja nič toplogrednih emisij. Toda nekateri se pogosto sprašujejo, ali so jedrski odpadki in njihovo skladiščenje lahko nevarni. Jedrski odpadki lahko sproščajo strupene kemikalije v okolje zaradi neustreznega skladiščenja/odlaganja ali naravnih nesreč (pomislite: cunamiji ali orkani). Poleg tega lahko nekatere oblike jedrskih odpadkov potrebujejo tisoče let, da se razgradijo do točke, ko je njihova radioaktivnost škodljiva za ljudi, živali in rastline. Zaradi teh razlogov nekateri posamezniki oklevajo, da bi jedrsko energijo uvrstili v isto kategorijo kot vetrno, sončno in vodno energijo. Toda če gledate strogo na številke, zlasti količino toplogrednih plinov, ki jih proizvede, potem se lahko šteje za zeleno energijo.

Prednost jedrske energije je, da proizvede velike količine energije iz relativno majhne površine. Jedrski objekt, ki proizvede 1000 megavatov energije, potrebuje za delovanje približno 2,5 kvadratna kilometra. Vetrna elektrarna bi za enako energijo potrebovala 360-krat več prostora, sončna elektrarna pa 75-krat več. Druga prednost jedrske energije je njena energetska učinkovitost zaradi velike gostote proizvodnje.

Kakšne so slabosti zelene energije?

Čeprav je v zadnjih nekaj desetletjih prišlo do eksponentne rasti uporabe obnovljive energije, je treba upoštevati nekatere pomanjkljivosti zelene energije.

Nezanesljivost: Delovanje nekaterih virov obnovljive energije je odvisno od vremenskih in atmosferskih razmer. Jezovi hidroelektrarn potrebujejo dovolj padavin, da napolnijo jez in imajo stalno oskrbo s tekočo vodo. Vetrne turbine za premikanje lopatic potrebujejo veter, ki piha z minimalno hitrostjo vetra. Solarne elektrarne potrebujejo jasno nebo z dovolj sonca za proizvodnjo električne energije. Poleg tega sončne celice ponoči ne morejo proizvajati električne energije.

Manjši izkoristek: Še vedno je treba opraviti več dela, da bi obnovljivi viri energije postali učinkovitejši pri pridobivanju energije in njeni pretvarjanju v elektriko. Zaradi tega so lahko namestitveni projekti in vzdrževanje nekaterih obnovljivih virov energije včasih precej dragi, kar odvrača podjetja in vlade od naložb.

Prostor: V primerjavi z drugimi viri energije obnovljivi viri energije zavzamejo več prostora za proizvodnjo energije. Sončna energija lahko uporabi več kot 100 hektarjev sončnih panelov za proizvodnjo približno 20 megavatov energije. Za primerjavo, jedrski objekt, ki meri 650 hektarjev, lahko proizvede približno 1000 megavatov električne energije, medtem ko bi sončna elektrarna enake velikosti imela le 200 megavatov. Vetrna turbina z močjo dveh megavatov zahteva 1,5 hektarja prostora.

zelena-energija
VIR Freepik

Shranjevanje je lahko drago: obnovljivo energijo je pogosto treba shraniti v baterijo. Samo ena baterija lahko stane od 10.000 do 25.000 evrov.

Proizvodna zmogljivost je še vedno nižja: Trenutno zmogljivost proizvodnje obnovljive energije ni dovolj velika, da bi zadovoljila naše potrebe po energiji. Ker se tehnologije obnovljivih virov energije izboljšujejo in se poraba energije zmanjšuje zaradi učinkovitejših naprav, elektronike in razsvetljave, bo morda prišel čas, ko bo naša gradnja novih in dodatnih elektrarn na obnovljivo energijo dohitela naše potrebe po energiji. Nismo še tam in bomo do takrat še vedno uporabljali fosilna goriva in jedrsko energijo za zagotavljanje dobršnega dela naše energije.

Čeprav je zelena energija potrebna za prihodnost, je potrebno še veliko dela, da obnovljivi viri postanejo naš primarni vir energije.

Kaj je najboljši vir zelene energije?

Težko je določiti, kateri zeleni vir energije je najboljši. Nekateri strokovnjaki trdijo, da je jedrska energija najboljša zaradi svoje energetske in vesoljske učinkovitosti. Drugi bi rekli, da je hidroenergija najboljša, ker je največji dobavitelj obnovljive energije na svetu. Manj pomembno je določiti, kateri vir zelene energije je najboljši, temveč je bolje prepoznati pomen zelene energije in njeno vlogo pri naših prihodnjih energetskih potrebah.

Zakaj potrebujemo zeleno energijo?

Zelena energija je bistvena, ker proizvaja malo ali nič emisij toplogrednih plinov. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov bo zmanjšalo onesnaženost zraka in pomagalo omejiti uničujoče učinke, ki jih imajo fosilna goriva na podnebne spremembe. Zelena energija nam omogoča tudi diverzifikacijo naše oskrbe z energijo, hkrati pa zmanjšuje našo odvisnost od uvoženih goriv. Naložbe v zeleno energijo ustvarjajo tudi delovna mesta, zlasti za našo naslednjo generacijo delovne sile.

vizija zelena energija
Globalna vizija predvideva čimvečjo uporabo zelene energije (VIR 3)

Je zelena energija prava izbira zame in za ostale?

Zeleni viri energije so veliko boljši za okolje, tako da če vas zanima uporaba virov, ki so bolj zdravi in dolgotrajnejši, je zelena energija nedvomno prava za vas.

Tudi viri, kot je vetrna energija, so vsako leto cenejši. Eno poročilo o obnovljivih virih energije v Združenem kraljestvu je ocenilo, da bi lahko elektriko, proizvedeno iz vetrne ali sončne energije na kopnem, do leta 2025 dobavili za polovico cene elektrarn na plin. To znižanje stroškov pogosto pomeni, da lahko ponudniki komunalnih storitev strankam ponudijo fiksne cene energije do 25 let , varovanje pred nihajočimi stroški goriva.

  • VIR (1) Eurostat
  • VIR (2) Climate and clean air coalition
  • VIR (3) Clean Technica

Električna prihodnost

http://elektricna-prihodnost.si

Related post