Primerjava cen električne energije v Sloveniji in cena elektrike v 2024

 Primerjava cen električne energije v Sloveniji in cena elektrike v 2024

Udobno ste nameščeni na kavču in brskate po novicah, ko naenkrat ugotovite, da se bo cena električne energije v letu 2024 spremenila. Čas za paniko?

Vlada je namreč sprejela odločitev, da bo regulirala cene električne energije za gospodinjstva, vendar le delno. Tako bo 90 odstotkov porabe elektrike določila vlada, preostalih 10 odstotkov pa boste plačali po tržni ceni. Na vaših računih za elektriko bodo od julija 2024 dalje ločeno prikazani dve ceni.

Kako pomembna pa bo od zdaj naprej primerjava cen električne energije med različnimi ponudniki?

Kaj nam prinaša 2024 in primerjava cen električne energije v Sloveniji

Leta 2024 se obeta zanimivo leto za trg električne energije v Sloveniji. Po najnovejših informacijah bodo cene električne energije za gospodinjstva le delno regulirane.

To pomeni, da bo vlada določila ceno za 90 odstotkov porabe, preostalih 10 odstotkov pa se bo obračunavalo po tržni ceni.

Zanimivo je, da bi brez te delne regulacije povprečno gospodinjstvo za elektriko plačevalo občutno več. Primerjava cen električne energije v Sloveniji bo sedaj igrala večjo vlogo kot v letu 2023. Kljub temu se pričakuje, da se bodo cene električne energije na trgu umirjale in da bi se lahko do leta 2026 celo stabilizirale​​​​. Če želite postati popolnoma neodvisni od prihajajočega kaosa, je zdaj res skrajni čas, da se odločite za montažo sončne elektrarne.

Kako se je spreminjala cena električne energije?

V preteklosti smo bili priča različnim cenovnim trendom električne energije. Zgodovina cen elektrike je bila vedno odsev širših ekonomskih, političnih in tehnoloških sprememb. Na primer, v preteklih letih so bile cene električne energije pod vplivom globalnih energetskih trgov, razvoja obnovljivih virov in politik energetske učinkovitosti. Spomnimo se, kako so se cene občasno povišale zaradi povečanega povpraševanja ali zmanjšale zaradi vse večje uporabe obnovljivih virov energije.

Primerjava cen električne energije med različnimi dobavitelji je leta 2022 postala nesmiselna

Vlada RS je septembra 2022 omejila ceno elektrike, tako da primerjava cen električne energije ni več igrala prav posebne vloge. Z uredbo o določitvi cen električne energije je določila najvišjo možno ceno. Ravno tako so bila gospodinjstva oproščena prispevka za obnovljive vire energije (OVE) in deležna znižanega 9,5 % DDV-ja, ki pa se je junija 2023 spet dvignil na običajnih 22 %. (1)

cena-elektrike-le-del-koncnega-racuna
Kako poteka primerjava cen električne energije? Cena elektrike je le en del končnega računa za elektriko. Pred regulacijo je predstavljala okrog 40 % končnega zneska, trenutno pa predstavlja približno 55 % zneska na računu. Preostale postavke so še omrežnina, prispevki ter DDV in trošarina.

Trenutna primerjava cen električne energije in prihajajoče spremembe v 2024

V sodobnem času se Slovenija sooča z novimi izzivi na področju energetike. Z naraščajočim poudarkom na zeleni energiji in trajnostnih virih se oblikuje nova cenovna politika. Leta 2023 je bila cena električne energije za gospodinjstva v celoti regulirana, primerjava cen električne energije pa nesmotrna.

Naslednje leto prinaša korenite spremembe v načinu obračunavanja električne energije v Sloveniji. Sistem, ki bo začel veljati 1. julija 2024, bo temeljil na petih časovnih blokih, ki bodo zamenjali sedanje tarife. Ta sprememba je usmerjena k spodbujanju učinkovitejše rabe energije in prehodu na zeleno energetiko.

Poudarek bo na tem, da se uporaba električne energije premakne v obdobja, ko je omrežje manj obremenjeno. Po novem sistemu bo večji del omrežnine, 75 odstotkov, obračunan glede na višino obračunske moči, medtem ko bo preostalih 25 odstotkov obračunano na podlagi porabljene električne energije​​​​.

Praktična primerjava cen električne energije po 1. juliju 2024

Kaj vse te spremembe pomenijo za vaš žep? Za povprečno slovensko gospodinjstvo, ki letno porabi okrog 4,5 MWh električne energije, se bodo stvari spremenile le nekoliko. Trenutno takšno gospodinjstvo plačuje okrog 80 evrov na mesec. V primeru, da ne bi bilo regulacije, bi ta znesek narasel na preko 100 evrov. Zaradi delne regulacije se našo srečo pričakuje zgolj 4-odstotno zvišanje.

To pomeni, da se vaš račun za elektriko v letu 2024 ne bo bistveno spremenil, saj bodo gospodinjstva oproščena tudi plačila prispevka za obnovljive vire energije.

razliko-v-ceni-elektrike-bodo-placali-davki
In kaj nova primerjava cen električne energije pomeni za nas? Država bo morala dobaviteljem elektrike iz proračuna plačati med 35 in 40 milijoni evrov, kar pomeni, da bomo razliko med tržno in regulirano ceno na koncu plačali v obliki višjih davkov.

Primerjava cen električne energije po časovnih blokih

Nov tarifni sistem, ki prihaja v letu 2024, se nanaša le na omrežnino. Njegov glavni namen je, da bi razbremenil omrežje v času, kadar je le-to najbolj obremenjeno. Se pravi pozimi, na delovni dan in v določenih urah dneva. Primerjava cen električne energije po časovnih blokih uvaja:

  • Dve sezoni, nižjo spomladi in poleti ter višjo jeseni in pozimi.
  • Pet časovnih blokov, ki bodo označeni od 1 – 5. Najdražji bo časovni blok 1
  • Obračun, ki temelji na 15-minutnih vrednostih.
  • Razločevanje med presežno in dogovorjeno obračunsko močjo. (2)

V tabeli si lahko ogledate, kako bo izgledala nova primerjava cen električne energije po časovnih blokih v letu 2024:

tabela-primerjava-cen-elektricne-energije
Primerjava tarife in cen električne energije po časovnih blokih (3)

Z elektriko ravnajte smotrno, pomembna je primerjava cen električne energije

  • Premislite o svojem ponudniku električne energije – v Sloveniji, kjer vlada določa cene za 90 % porabe elektrike, je bistvena primerjava cen električne energije, še bolj pomembno pa je, da jih ocenite tudi po kvaliteti storitev in možnostih dobave obnovljive energije.
  • Aktivno upravljajte svojo porabo – izklopite naprave, ko jih ne potrebujete, in investirajte v energetsko učinkovite aparate. Pranje, sušenje, likanje in podobna opravila je smiselno prestaviti na čas, ko bo električna energija cenejša.
primerjava-cen-elektricne-energije-iz-obnovljivih-virov
Kako poteka montaža sončne elektrarne in ali je možno, da ste z električno energijo popolnoma samooskrbni?

Obnovljivi viri kot način za znižanje računov

Naložba v obnovljive vire, kot je na primer sončna elektrarna, je dolgoročna strategija za zmanjšanje stroškov. Čeprav je začetna investicija precej visoka, se na dolgi rok vsekakor izplača. Z uporabo obnovljivih virov lahko na letni ravni prihranite precejšen delež stroškov za električno energijo. Vsekakor bo zanimivo opazovati, kaj bo naslednje leto pokazala primerjava cen električne energije.

Pripravite se na leto, ko bo energetski trg doživel pomembne spremembe. V letu 2024 bo začela veljati delna regulacija cen električne energije, kjer bo vlada določala cene za večino porabe, tržne sile pa bodo oblikovale preostale cene. Še danes poskrbite za čim večjo energetsko neodvisnost, pri čemer vam lahko pomaga Panheat.

VIR (1) – PISRS
VIR (2) – Elektro Ljubljana
VIR (3) – ZPS

Masa

Related post