Koliko elektrike porabi klima za ogrevanje? Nasveti za varčno in udobno uporabo!

 Koliko elektrike porabi klima za ogrevanje? Nasveti za varčno in udobno uporabo!

Klimatske naprave so postale nepogrešljiv del našega vsakdanjega življenja, saj nam omogočajo uravnavanje temperature v prostorih, tako v poletnih kot v zimskih mesecih. Vendar pa je pri uporabi klimatskih naprav za ogrevanje pomembno upoštevati njihovo porabo elektrike, saj lahko ta znatno vpliva na naše stroške energije. V tem članku bomo podrobneje preučili, koliko elektrike porabi klima za ogrevanje, kakšni dejavniki vplivajo na porabo in kako lahko zmanjšamo porabo elektrike pri klimatskih napravah.

Energetska učinkovitost klime

Klimatske naprave delujejo na principu prenosnika toplote. Iz zunanjega zraka absorbirajo toploto in jo odvajajo v prostor, ki ga želimo ogrevati. Ta proces zahteva električno energijo, zato je poraba elektrike pri klimatskih napravah eden od ključnih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri izbiri in uporabi teh naprav.

Energetska učinkovitost klimatskih naprav se meri s faktorjem COP (koeficient uspešnosti ogrevanja – 1), ki predstavlja razmerje med proizvedeno toploto in porabljeno električno energijo. Višji kot je faktor COP, bolj energijsko učinkovita je klimatska naprava.

koeficient ogrevanja COP

Dejavniki, ki vplivajo na porabo elektrike pri klimatskih napravah

Vrsta klimatske naprave

Glavni dejavnik, ki vpliva na porabo elektrike pri klimatskih napravah, je njihova vrsta. Inverterske klimatske naprave so bolj energijsko učinkovite od neinverterskih klimatskih naprav, saj prilagajajo svojo moč glede na potrebe prostora. To pomeni, da inverterske klimatske naprave porabijo manj električne energije, ko je prostor že ogret kot neinverterske klimatske naprave.

Velikost prostora

Manjši kot je prostor, ki ga želimo ogrevati, manjša bo poraba elektrike klimatske naprave. To je zato, ker se mora klimatska naprava manj potruditi, da ogreje manjši prostor.

Izolacija objekta

Dobro izoliran objekt zahteva manj energije za ogrevanje, zato bo tudi poraba elektrike klimatske naprave nižja. To je zato, ker dobro izoliran objekt zadržuje toploto v prostoru, kar zmanjša potrebo po ogrevanju.

Zunanje temperature

Nižje kot so zunanje temperature, več energije bo potrebno za ogrevanje prostora, zato bo tudi poraba elektrike klimatske naprave večja. To je zato, ker se mora klimatska naprava bolj potruditi, da ogreje prostor, ko so zunanje temperature nizke.

Uporabniške navade

Tudi uporabniške navade lahko vplivajo na porabo elektrike pri klimatskih napravah. Če klimatsko napravo uporabljamo pravilno in jo izključujemo, ko je prostor dovolj ogret, lahko zmanjšamo porabo elektrike.

nastavitev-temperature-na-klimatski-napravi

Konkretni primeri

Tukaj je nekaj primerov, kako lahko ti dejavniki vplivajo na porabo elektrike pri klimatskih napravah:

 • Vrsta klimatske naprave: Inverterska klimatska naprava z močjo 3 kW bo porabila približno 25 % manj električne energije kot neinverterska klimatska naprava z enako močjo.
 • Velikost prostora: Klimatska naprava z močjo 3 kW bo porabila približno 50 % manj električne energije za ogrevanje prostora s površino 10 m² kot za ogrevanje prostora s površino 20 m².
 • Izolacija objekta: Klimatska naprava z močjo 3 kW bo porabila približno 30 % manj električne energije za ogrevanje dobro izoliranega objekta kot za ogrevanje slabo izoliranega objekta.
 • Zunanje temperature: Klimatska naprava z močjo 3 kW bo porabila približno 50 % več električne energije za ogrevanje prostora pri temperaturi -10 °C kot za ogrevanje prostora pri temperaturi 0 °C.
 • Uporabniške navade: Če klimatsko napravo uporabljamo pri temperaturi 22 °C in jo izključimo, ko je prostor dosegel to temperaturo, bomo prihranili približno 20 % električne energije v primerjavi z uporabo klimatske naprave pri temperaturi 24 °C in brez izklapljanja.

Kako izračunamo, koliko elektrike porabi klima za ogrevanje

Porabo elektrike za klimatsko napravo lahko izračunamo s preprosto formulo:

Če imamo torej klimatsko napravo z močjo 3 kW, ki jo uporabljamo 8 ur na dan, bo njena poraba elektrike znašala:

To pomeni, da bo klimatska naprava v enem dnevu porabila približno 24 kWh električne energije. Če upoštevamo, da je cena električne energije v povprečju 0,19 €/kWh, bo dnevni strošek ogrevanja znašal približno 4,56 €.

Primer izračuna porabe elektrike

Na primer, če imamo invertersko klimatsko napravo z močjo 3 kW, ki jo uporabljamo za ogrevanje dnevne sobe s površino 20 m², ki je dobro izolirana, in zunanje temperature znašajo 0 °C, bo poraba elektrike znašala približno:

To pomeni, da bo klimatska naprava v enem dnevu porabila približno 24 kWh električne energije. Če upoštevamo, da je cena električne energije v Sloveniji v povprečju 0,15 €/kWh, bo dnevni strošek ogrevanja znašal približno 3,6 €.

Priporočljivo je, da porabo elektrike klimatske naprave izračunamo vnaprej, da bomo lahko ocenili stroške ogrevanja.

Priporočila za zmanjšanje porabe elektrike pri klimatskih napravah

Izbira energijsko učinkovite klimatske naprave

Najboljši način za zmanjšanje porabe elektrike pri klimatskih napravah je izbira energijsko učinkovite klimatske naprave. Energijsko učinkovite klimatske naprave imajo višji faktor COP (koeficient uspešnosti ogrevanja), kar pomeni, da proizvedejo več toplotne energije za manj porabljene električne energije.

Pri izbiri klimatske naprave je treba upoštevati naslednje dejavnike:

 • Vrsta klimatske naprave: Inverterske klimatske naprave so bolj energijsko učinkovite od neinverterskih klimatskih naprav.
 • Velikost prostora: Klimatska naprava mora imeti ustrezno moč za ogrevanje prostora.
 • Zunanje temperature: Klimatska naprava mora biti primerna za zunanje temperature, ki jih pričakujete.

Redno vzdrževanje klimatske naprave

Redno vzdrževanje klimatske naprave pomaga ohranjati njeno učinkovitost in zmanjša stroške ogrevanja. Pri vzdrževanju klimatske naprave je treba upoštevati naslednje:

 • Redno čiščenje filtrov: Filtri lahko zmanjšajo pretok zraka in zmanjšajo učinkovitost klimatske naprave.
 • Redni pregledi: Redni pregledi lahko odkrijejo in odpravijo morebitne težave, ki lahko vplivajo na učinkovitost klimatske naprave.
klimatska-naprava-v-ognju

Pravilna uporaba klimatske naprave

Pravilna uporaba klimatske naprave lahko prav tako pomaga zmanjšati porabo elektrike. Pri uporabi klimatske naprave je treba upoštevati naslednje:

 • Nastavite temperaturo na 22 °C ali nižje: Večja kot je nastavitev temperature, večja bo poraba elektrike.
 • Izključite klimatsko napravo, ko jo ne potrebujete: Ne puščajte klimatske naprave vklopljene, če je prostor že ogret.
 • Uporabljajte dodatne vire ogrevanja: Če je to mogoče, uporabljajte dodatne vire ogrevanja, kot so radiatorji ali kamini, da boste lahko zmanjšali uporabo klimatske naprave.

Uporaba dodatnih virov ogrevanja

Če je to mogoče, uporabljajte dodatne vire ogrevanja, kot so radiatorji ali kamini, da boste lahko zmanjšali uporabo klimatske naprave. Dodatni viri ogrevanja lahko pomagajo ogreti prostor, ko je to potrebno, in tako zmanjšajo delo klimatske naprave.

Upoštevanje teh priporočil lahko pomaga zmanjšati porabo elektrike pri klimatskih napravah in s tem zmanjšati stroške ogrevanja.

Koliko elektrike porabi klima za ogrevanje in koliko ostali viri – primerjava

Poraba elektrike pri različnih vrstah ogrevanja je odvisna od vrste ogrevanja, velikosti prostora, izolacije objekta in zunanje temperature.

Klimatske naprave

Klimatske naprave so lahko učinkovit način ogrevanja, vendar je njihova poraba elektrike primerljiva z porabo elektrike pri drugih vrstah ogrevanja, kot so električni radiatorji in toplotne črpalke.

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke za ogrevanje so na splošno bolj učinkovite od klimatskih naprav, saj lahko za ogrevanje prostorov uporabljajo toploto iz okolja. To pomeni, da potrebujejo manj električne energije za ogrevanje prostora.

Električni radiatorji

Električni radiatorji so na splošno manj učinkoviti od klimatskih naprav in toplotnih črpalk. Za ogrevanje prostorov potrebujejo več električne energije.

Primerjava porabe elektrike pri različnih vrstah ogrevanja

V tabeli je prikazana primerjava porabe elektrike pri različnih vrstah ogrevanja:

poraba

Koliko elektrike porabi klima za ogrevanje v primerjavi z ostalimi? Ključna razlika med klimatskimi napravami in toplotnimi črpalkami je v tem, da klimatske naprave za ogrevanje uporabljajo električno energijo, toplotne črpalke pa lahko za ogrevanje uporabljajo tudi toploto iz okolja. To pomeni, da so toplotne črpalke lahko bolj učinkovite od klimatskih naprav, vendar so lahko tudi bolj drage.

Električni radiatorji so na splošno najmanj učinkovita vrsta ogrevanja. Za ogrevanje prostorov potrebujejo veliko električne energije, kar lahko vodi do visokih stroškov ogrevanja.

klima-pozimi

Torej, koliko elektrike porabi klima za ogrevanje?

Klima naprave so lahko učinkovit način ogrevanja, vendar je pomembno upoštevati njihovo porabo elektrike, da se izognemo visokim stroškom.

Ključne točke:

 • Poraba elektrike pri klimatskih napravah je odvisna od vrste klimatske naprave, velikosti prostora, izolacije objekta in zunanje temperature.
 • Pri izbiri klimatske naprave je pomembno izbrati energijsko učinkovito klimatsko napravo.
 • Redno vzdrževanje klimatske naprave pomaga ohranjati njeno učinkovitost in zmanjša stroške ogrevanja.
 • Pravilna uporaba klimatske naprave lahko prav tako pomaga zmanjšati porabo elektrike.
 • Uporaba dodatnih virov ogrevanja lahko pomaga zmanjšati uporabo klimatske naprave.

Pomen energetske učinkovitosti

Energetska učinkovitost je pomemben dejavnik pri zmanjševanju stroškov ogrevanja in hkrati zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.

Z izbiro energijsko učinkovitih klimatskih naprav in pravilno uporabo klimatskih naprav lahko zmanjšamo porabo elektrike in s tem tudi stroške ogrevanja. Poleg tega lahko z vedenjem, loliko elektrike porabi klima za ogrevanje in z zmanjšanjem porabe elektrike prispevamo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Električna prihodnost

http://elektricna-prihodnost.si

Related post